[A]  [B]  [C]  [E]  [H]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [R]  [T]  [V
B
Beneficiaire Beneficiaire aanvaarding: Aanvaarden (van de erfenis) onder het voorrecht van boedelbeschrijving, d.w.z. de erfgenamen aanvaarden de erfenis en zijn voor de schulden alleen aansprakelijk voor zover er baten aanwezig zijn in de boedel.
Bloedverwanten Personen die van elkaar afstammen of een gemeenschappelijke stamvader hebben.
Bloot eigendom Eigendom waar geen lusten en lasten van worden genoten.
Boedelkosten Begrafenis- of crematiekosten, notariskosten en andere kosten van deskundigen (accountant, belastingadviseur etc.).