[A]  [B]  [C]  [E]  [H]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [R]  [T]  [V
E
Erflater De overledene die bezit en/of schulden nalaat.
Erfrecht (wettelijk) Het erfrecht geldt tot in de 6de graad (bloedverwantschap).
Erfstelling Rechtsopvolger onder algemene titel, dus ook in de schulden. Hij/zij treedt juridisch gezien in de persoon van de overledene.
Executeur Testamentair Uitvoerder van het testament of de laatste wilsbeschikking (codicil), kan de notaris zijn of bijvoorbeeld een door de overledene daartoe aangewezen persoon. Zijn/haar vergoeding bestaat (als erflater daar niets over beschreven heeft) uit 2,5% van de ontvangsten en 1,5% van de uitgaven van de nalatenschap.