[A]  [B]  [C]  [E]  [H]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [R]  [T]  [V
K
Kavelen van de erfenis Verdelen van de erfenis bij de rechter.
Krijgsman testament Testament dat opgemaakt kan worden door militairen (komt overigens nog maar heel weinig voor) gedurende oorlogshandelingen. Het is maar 14 dagen geldig. Langst leef al testament (langstlevende testament): De langstlevende partner is de erfgenaam. De kinderen krijgen wel een vordering ter grootte van hun rechtmatige erfdeel. Het successierecht voor de kinderen moet berekend worden over de contante waarde van de vordering (bij huizen, aandelen e.d. de waarde op de dag van overlijden). De langstlevende ouder betaalt successierecht over de gehele nalatenschap verminderd met de waarde van de schuld aan de kinderen.