[A]  [B]  [C]  [E]  [H]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [R]  [T]  [V
L
Legaat Een legaat is een erfmaking (iemand tot erfgenaam benoemen) c.q. een testamentaire beschikking waarbij de erflater aan een zeker persoon (legataris) bepaalde goederen, rechten etc. bij overlijden geeft. U kunt legaten maken bij testament (een notariŽle akte, opgemaakt door een notaris) en bij codicil, opgemaakt door uzelf.
Legataris Persoon aan wie de overledene(erflater) bepaalde goederen per codicil of testament nalaat of een bepaald bedrag en/of registergoederen per testament nalaat.
Legitimarissen De erfgenamen die een wettelijk recht hebben op een in de wet bepaald deel (de legitieme portie) van de nalatenschap (de erfenis). In principe zijn de kinderen de legitimarissen, kinderen kunnen namelijk niet onterfd worden, wel kan men hun deel van de nalatenschap beperken tot hun legitieme portie. De echtgenoot/echtgenote is geen legitimaris.