[A]  [B]  [C]  [E]  [H]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [R]  [T]  [V
V
Verwerpen De erfenis gaat naar de andere erfgenamen. Zuiver aanvaarden: De erfenis aanvaarden ongeacht of het eventuele saldo positief of negatief is. P.S. Als iemand iets uit de erfenis ontvreemd c.q. verdonkeremaant wordt dat juridisch gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis!
Vruchtgebruik Zakelijk recht om iemand anders zijn goed (veelal eigendommen) te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te trekken, dit alsof men daar zelf de eigenaar van is. Mits men zorgt dat het goed in stand blijft. Voorbeeld: Huis is eigendom van de kinderen, de ouder(s) mag er in wonen, mits deze zelf alle lasten e.d. betaalt.
Vruchtgebruiktestament De langstlevende krijgt het vruchtgebruik van de nalatenschap. Over de waarde van deze nalatenschap moet evenwel successierecht worden betaald. Over het blote eigendom dat naar de overige erfgenamen gaat moet ook successierecht betaald worden. De waardering voor zowel het vruchtgebruik en bloot eigendom kan door een notaris gemaakt worden.