[A]  [B]  [C]  [E]  [H]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [R]  [T]  [V
Aanvaarding
De erfenis gaat naar de andere erfgenamen. Zuiver aanvaarden: De erfenis aanvaarden ongeacht of het eventuele saldo positief of negatief is. P.S. Als iemand iets uit de erfenis ontvreemd c.q. verdonkeremaant wordt dat juridisch gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis!