ZAKELIJK
Hier vindt u alle notaris informatie die van belang is voor de diverse rechtsvormen en informatie voor midden- & kleinbedrijf waarbij een notaris van belang is.RECHTSVORMEN
Wanneer en bij welke rechtsvorm komt bij de oprichting de notaris er aan te pas? Wat is de rol van de fiscus? Hoe onroerend goed, overdracht en overname in een onderneming, bedrijfsopvolging, goed regelen en vastleggen? Antwoorden deze vragen en de rol van de notaris in deze kunt u onder dit onderdeel terugvinden. Klik hier voor verdere informatie.MIDDEN- & KLEINBEDRIJF
Het midden- & kleinbedrijf heeft voor veel zaken ook een notaris nodig. De volgende onderwerpen die het midden- & kleinbedrijf goed moeten regelen bij de notaris worden hier behandelt: ondernemer en huwelijk, erfrecht en opvolging, overdracht en koopprijs, voorbereidingen overdracht, continu´teit van de onderneming: niet-rechtspersonen, overdracht van een BV, opvolging in BV, erfgenamen, certificering van aandelen, meewerkende partner, pensioen bij niet-rechtspersonen, uitgifte van aandelen, levering van aandelen, erkenning van de levering. Dit alles en de rol van de notaris hierbij. Klik hier voor verdere informatie.VERENIGING EN STICHTING
Klik hier voor verdere informatie.